Brazil

PLUG : EPL-226

PVC.PLUG EPL.226 TYPE 2P;16A / 250VACCORDING TO IEC60884.1 PINφ4.8

PLUG : EPL-211

PVC.PLUG EPL>211 TYPE 2P+E; 16A/250V ACCORDING TO IEC60884>1& CEE(7) XVII:PIN4φ8

PLUG : EPL-223

PVC.PLUG EPL.223 TYPE 2P+E; 10A / 250V ACCORDING TO IEC60884.1 PINφ4

PLUG : EPL-224

MEET STANDARD: PVC.PLUG EPL.224 TYPE 2P+E;16A / 250V ACCORDING TO IEC60884.1 PINφ4.8

PLUG : EPL-207

PVC.PLUG EPL.207 TYPE 2P 2.5A / 250V ACCORDING TO EN 50075&ICE60884.1 PINφ4

PLUG:EL-204

PVC.PLUG EPL.204 TYPE 2P;3-7A / 250V ACCORDING TO KSC8305 PINφ4.8

PLUG : EPL-220

PVC.PLUG EPL.220 TYPE 2P; 10A / 250V ACCORDING TO CEI 23.16 PINφ4

PLUG : EPL-302

PVC, PLUG EPL302 TYPE 2P+E, 15A 250V According to NBR NM60884-1:2004

PLUG:EPL-202

PVC.PLUG EPL.202 TYPE 2P+E; 16A/250V ACCORDING TO ICE60884.1& CEE(7) XVII:PIN

PLUG : EPL-221

PVC.PLUG EPL.221 TYPE 2P; 10A / 250V ACCORDING TO IEC60884.1 PIN PINφ4